Disclaimer

Bij de opmaak en redactie van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag gelegd. Toch is een vergissing steeds mogelijk. CAVA GM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie. Evenmin is CAVA GM verantwoordelijk voor elke vorm van schade – direct of indirect - die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van deze informatie.

U kunt op geen enkele manier rechten ontlenen aan en aanspraak maken op de inhoud van deze website. Wenst u gebruik te maken van de aangeboden informatie, dan dient u eerst de toelating van CAVA GM te vragen en na te gaan welke voorwaarden van toepassing zijn.

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Het is niet toegelaten om de website of een onderdeel ervan zonder toestemming van CAVA GM te kopiëren.

Wenst u gebruik te maken van de merken die het eigendom zijn van CAVA GM, in welke vorm ook – tekst, beeld, verpakking, … - dan dient u daarvoor eerst de voorafgaande en schriftelijke toestemming van CAVA GM te verkrijgen.

CAVA GM is niet verantwoordelijk voor de toegang tot de informatie op de websites via de links op de eigen website.

Het kopiëren van deze site is niet toegelaten. De verstrekte informatie kan steeds door CAVA GM zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Privacy

Het kan gebeuren dat u op deze website wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, onder meer om u te abonneren op onze nieuwsbrief en om deel te kunnen nemen aan onze wedstrijden.

Alle persoonlijke informatie wordt verzameld in een gegevensbank en zorgvuldig bewaard op een beveiligde server.

De e-mailadressen en andere persoonlijke gegevens mogen gebruikt worden voor promotionele en publicitaire doeleinden van CAVA GM, die zelf zorg draagt voor het beheer van de gegevensbank.

U hebt het recht om uw gegevens te wijzigen en verzet aan te tekenen tegen het gebruik ervan voor marketingdoeleinden. Dat is vastgelegd in de privacywet van 8 december 1992.

CAVA GM doet al het mogelijke om uw gegevens geheim te houden. Zo zullen ze nooit aan derden worden doorgegeven, verhuurd of verkocht. Niettemin erkent u bij uw bezoek aan de website van CAVA GM dat de verzending van persoonlijke gegevens via het internet nooit volledig risicoloos is. Schade die het gevolg is van het gebruik van uw gegevens door onbevoegden, kan niet verhaald worden op CAVA GM.